Thursday, 2023-12-07, 1:49 PM
Welcome Guest | RSS

Societatea de Ştiinţe Istorice din România - Filiala Dolj

Login form
Search

Conferinţa Naţională S.S.I.R - 12 noiembrie 2011, Câmpina

În data de 12 noiembrie 2011 s-a desfăşurat la Câmpina, în judeţul Prahova, lucrările Conferinţei Naţionale a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.

Programul celor 46 de delegaţi prezenţi la Conferinţă, din partea filialelor S.Ş.I.R. a cuprins: prezentarea Dării de seamă a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, de către Secretarul General, prof. dr. Bogdan Teodorescu, a Raportului Comisiei de cenzori (prof. Monica Taşcă, Filiala Braşov), discuţii şi aprobarea dărilor de seamă, a raportului Comisiei de cenzori şi a modificărilor la statutul S.Ş.I.R., alegeri prin vot secret pentru funcţiile de Preşedinte, Prim-vicepreşedinte, Secretar General, Vicepreşedinţi şi Biroul Executiv, alegeri prin vot deschis pentru Consiliul Naţional, lansarea Anuarului Filialei Câmpina –  2011 şi sesiunea de comunicări a membrilor filialei – Casa Parohială de la Sfântul Nicolae, Slobozia-Câmpina. 


 Lucrările s-au desfăşurat în prezenţa membrilor Biroului Executiv ales în 2007 în cadrul Conferinţei Naţionale de la Târgu-Jiu şi a preşedintelui de onoare, distinsul istoric Nichita Adăniloaie,  în deschidere Secretarul General al S.Ş.I.R., prof. dr. Bogdan Teodorescu, citind scrisoarea Domnului Profesor Ioan Scurtu, Preşedintele S.Ş.I.R. Domnia sa şi-a exprimat regretul de a nu participa în cadrul Conferinţei, fiind prezent la o reuniunea profesional-ştiinţifică în China a Societăţii Oamenilor de Ştiinţă. 

După prezentarea Dării de Seamă a S.Ş.I.R. şi a Raportului Comisiei de Cenzori, s-au discutat modificările Statutului Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi s-a ales prin vot noua componenţă a Biroului Executiv şi a Consiliului Naţional. În urma candidaturilor şi a propunerilor, cei 46 de delegaţi ai filialelor S.Ş.I.R. din ţară au ales prin vot secret noul Preşedinte al Societăţii, în persoana domnului prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, Prim-vicepreşedinte: prof. univ. dr. Alexandru Barnea, Secretar General: prof. dr. Bogdan Teodorescu, Vicepreşedinţi: prof. dr. Gheorghe Nichifor (preşedinte Filiala Gorj), prof. univ. dr. Sorin Damean (preşedinte Filiala Dolj), prof. dr. Mihai Cotenescu (preşedinte Filiala Călăraşi) şi prof. univ. dr. Ştefan Păun (Univ. „Hyperion”, Bucureşti), precum şi membrii Biroului Executiv: prof. dr. Gheorghe Râncu (preşedinte Filiala Câmpina), prof. dr. Paul Dominte (Filiala Constanţa), prof. dr. Iulia Bulacu (Filiala Bucureşti), prof.  Andrei Popete-Pătraşcu (Filiala Gorj), gen. (r.) Constantin Olteanu (Filiala Bucureşti-Militari) şi prof. dr. Horia Bozdoghină (preşedinte Filiala Sibiu). În funcţia de secretar trezorier a fost realeasă doamna prof. dr. Angela Bălan (Filiala Bucureşti), iar în cadrul Comisiei de Cenzori: preşedinte – prof. Monica Taşcă (preşedinte Filiala Braşov), membrii – Mariana Sechereş (Filiala Braşov) şi Ana Manea (Filiala Prahova).

Site friends
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright ssirdolj © 2023